Fysiotherapie

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.

Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer het werk hervatten of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis terugkeren. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Wat doet een fysiotherapeut?

Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis of verpleegtehuis). In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dat is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is ieder mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Die therapie is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en de spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te gaan gebruiken of te ontspannen. Als onderdeel van de behandeling kunt u zelf oefeningen thuis doen. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is, en dat u vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek.

De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen kan veroorzaken. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daarmee bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is natuurlijk dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is erg belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk mocht zijn. Een goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Wanneer mag u naar een fysiotherapeut gaan?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft echter de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan de fysiotherapeut u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan deze, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Wie betaalt de fysiotherapeut?

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoedt vanuit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering. U kunt dit nalezen in uw polis of informeren bij uw zorgverzekeraar. Fysiotherapie wordt vergoedt vanuit de basisverzekering voor wie jonger is dan 18 jaar (18 behandelingen) Bij bepaalde chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vergoedt vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling.