Manuele therapie volgens Marsman

In deze praktijk kan de behandeling worden aangevuld met zachte manuele technieken op basis van de methode Marsman.

Manuele Therapie Marsman (MTM) is een specifieke onderzoek- en behandelingsmethode gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom. Om de MTM te kunnen toepassen, beschikt uw fysiotherapeut over een zeer uitgebreide kennis van de ongestoord functionerende wervelkolom.

Voorts is in hoge mate bekwaamheid vereist in het bepalen van het optimale en van het beperkte functioneren. Deze komen tot uiting in individueel bepaalde bewegingspatronen van de wervelkolom. Wij duiden de laatste aan met de term ‘voorkeursbewegingen’.

Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde mobiliteit op een of meer niveaus van de wervelkolom, waardoor er daar een disbalans kan ontstaan in de ideaal houding. De therapie bestaat nu in het opheffen van deze disbalans door middel van een uiterst subtiele en gerichte mobilisering, waardoor de patiënt weer komt tot een voor hem of haar zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen.

Deze technieken worden altijd onder lichte druk van de therapeut, of onder licht aanspannen van uw eigen spieren toegepast. Hierdoor gaan deze technieken vrijwel nooit gepaard met het bekende ‘kraken’ en zijn de bewegingen nagenoeg pijnloos. We spreken dan ook van mobilisatie in plaats van manipulatie (bekend als het ‘kraken’).

Na manuele behandeling wordt altijd een onderhoudsoefening meegegeven om de gewonnen beweeglijkheid te onderhouden en de bewegingsfunctie te verbeteren.

Manuele therapie volgens marsman